Tandzorgplus Amsterdam

Ons doel is om zoveel mogelijk mensen te voorzien met een gezond gebit voor het leven. We helpen u daar graag bij.

Waar staat de praktijk voor?

Tandzorgplus wil met de tandheelkundige zorg de patiënten voorzien van professionele zorg op uitermate hoogwaardig kwalitatief niveau, waarbij de patiënten met een brede glimlach terugkomen naar de praktijk. Tandzorgplus wil met de kennis, vaardigheden en inzicht zorg verlenen dat zich altijd blijft ontwikkelen op innovatief gebied binnen de tandheelkunde wereld en wilt bijscholen wanneer nodig. Naast innovatief te blijven is het dus belangrijk om consistent kwaliteit te leveren met daarbij de patiënt centraal te houden en respectvol,
verantwoordelijk en ethisch te handelen.

Investering in de toekomst

Als organisatie wordt er continu geïnvesteerd in het team middels apparatuur, (bij)scholing, communicatie, innovatie en technieken. Om een standvastig imago te creëren is deze goed georganiseerde samenwerking om complete en kwalitatieve tandheelkundige zorg te verlenen uiterst belangrijk om professionaliteit uit te stralen. De kwalitatieve zorg vanuit de praktijk door het sterke team dat aansluit bij de individuele wensen en behandelbehoeften van de patiënt zullen zorgen voor een vast klantenbestand.

Kwaliteit

Om de kwaliteit te kunnen waarborgen binnen de organisatie bestaat het zorgsysteem onder andere uit heldere protocollen, richtlijnen en werkinstructies voor de patiëntenzorg, de hygiëne en veiligheid. Dit zal worden gecontroleerd middels hulpmiddelen, toetsing, training en het peilen van de patiënt tevredenheid. Op deze manier wordt de implementatie en verbetering praktisch en effectief gewaarborgd en uitgevoerd door het team.

Patiëntgerichte zorg

Door als organisatie de individuele behandelbehoeften en lange termijn mondgezondheid van de patiënten centraal te stellen, is het van belang om duidelijke voorlichting en informatie te geven. Hierbij wordt de patiënt betrokken bij de beslissingen en het behandelplan. Ter voorlichting worden er de mogelijkheden, risico’s en kosten besproken waarbij het team zich verplaatst in de patiënt om samen de juiste keuzes te maken.

Zorgaanbod en kwaliteit

Binnen de praktijk zal het zorgaanbod verleend worden door verschillende zorgverleners met verschillende functies. De patiëntenzorg door de tandarts-algemeen practicus omvat de diagnose- en indicatiestelling, de behandelplanning en de curatieve behandeling van gebitsaandoeningen. Tandarts- en preventieassistenten kunnen, uitsluitend in opdracht en onder toezicht van de tandarts, bepaalde preventietaken uitvoeren. Het gaat dan onder meer om gebitsreiniging en het geven van voorlichting over mondhygiëne.

Nieuwe patiënt? Schrijf u in bij Tandzorgplus!

Iedereen is welkom bij Tandzorgplus. Er is geen wachtlijst.